Новини сайту

Інструкція щодо проведення виробничої(переддипломної) практики студентів у дистанційній формі

 
Obraz Оксюта Валерій Миколайович
Інструкція щодо проведення виробничої(переддипломної) практики студентів у дистанційній формі
Napisane przez: Оксюта Валерій Миколайович (Monday, 25 May 2020, 00:04)
 

Інструкція

щодо проведення переддипломної (виробничої) практики студентів у дистанційній формі

 

1 Загальні організаційні питання

У період карантину, для забезпечення безперервності освітнього процесу, студенти проходять переддипломну (виробничу) практику в дистанційному режимі відповідно до рекомендацій наданих у листі МОН No 1/9-177 від 26.03.20 рамках дистанційного режиму роботи, на період карантину, офіційними є канали зв'язку зі студентами та керівниками практик: Moodle, BBB, Zoom, Viber, Google Classroom, електронна пошта, тощо.

         Загальна організація дистанційного проходження практики в академії та контроль за її проведенням покладається на заступника директора з виробничої роботи та методичних керівників виробничої практики.

2 заступник директора з виробничої роботи

- інформує студентів, засобом комунікації з класними керівниками, щодо проведення форми та графіку консультацій в дистанційному режимі;

- забезпечує розміщення на електронній навчальній платформі(ЕНП) всіх необхідних навчальних матеріалів, програм виробничої практики, робочих документів з практики для дистанційної роботи студента;

- складає індивідуальний план студентам, в умовах віртуального Лікувально профілактичного закладу відповідно до Наскрізної програми практики з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання

- є головою комісії з прийому  заліку практики.

З  методичні керівник практики:

- пропонує студентам веб-ресурси для періодичної комунікації з ними та організовує доступний формат проведення консультацій з практики;

- забезпечує своєчасне надання студентам-практикантам необхідних документів для виконання звіту з практики (програми, індивідуального завдання, методичних рекомендацій, форми робочих документів

- рекомендує студентам перелік необхідних навчально-методичних матеріалів для дистанційної роботи: електронної науково-медичної

літератури, навчальних фільмів, посилань на інтернет-ресурси відповідних  повідомляє студентів про систему звітності та заліку з практики,

- в дистанційні формі проводить консультації з практики згідно з затвердженою робочою програмою навчання(записи консультацій, інструктажів оприлюднюються в курсах практик на ЕНП) та веде облік виконаної роботи в індивідуальному журналі методичного керівництва;

-за технічних проблем при організації дистанційного навчання за допомогою ЕНП інформацію надсилає на електронну пошту medakadtest@ukr.net та оперативно вирішує питання

- у складі комісії приймає залік з практики.

4 Студенти зобов’язані:

- встановити зв'язок із керівником практики засобом використання веб-

ресурсів, узгоджених з керівником практики.

-у своєму віртуальному кабінеті щодня завантажувати скани сторінок щоденника з описом проведеної роботи протягом дня;

- чітко дотримуватись графіку та формату спілкування з методичним керівником практики;

- від методичного керівника практики отримати індивідуальне завдання та консультації щодо оформлення всіх необхідних робочих документів з виробничої практики та розділів звіту;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

- відповідати на дзвінки методичного керівника та отримувати вказівки через визнані офіційними, на час карантину, канали зв'язку;

- після закінчення виробничої практики правильно оформити та своєчасно здати всю необхідну звітну документацію практики, індивідуальне завдання, щоденник виробничої практики та скласти залік з практики.